ДГ 23 Кипарис
Детска градина в град Стара Загора

За родителите

Осигурени възможности за целева помощ на семействата на деца до 14-годишна възраст - PDF

 

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция "Закрила на детето" с участието на експерти от отдел "Киберсигурност" към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и с Центъра за безопасен интернет:

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

 

Наръчник за родители, разработен от Асоциация "Родители":

https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing.