ДГ 23 Кипарис
Детска градина в град Стара Загора

История

Детска градина №23 "Кипарис" се намира на улица "Цар Иван Асен II" №172. Строена е по типов проект и към момента на откриването й през месец октомври 1971г., се състои от четири занимални, кухненски и административен блок и котелно стопанство. От 1975г. към централната сграда се присъединява и филиал намиращ се на същата улица, под №191. Това е сграда жилищна постройка, пригодена за детска градина, в която се помещава една група и разполага с кухненски офис, санитарни помещения и самостоятелен двор. 

След реновиране и обновяване на сградите през 2010г., по проект BG161P 001/1.1/2007/016 "За децата на Стара Загора - с отговорност и любов" на Община Стара Загора, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие, всички занимални, спални помещения и санитарни възли са в отлично състояние, естетически и функционално подредени и осигуряващи емоционален комфорт на децата. 

От 2014г. детската градина разполага и с физкултурен салон. 

Детска градина №23 "Кипарис" притежава изградена символика - химн, емблема и знаме от 1996г., като автор на текста и музиката е известният старозагорски актьор, композитор и режисьор - Стефан Вълдобрев, който е и възпитаник на детското заведение.