ДГ 23 Кипарис
Детска градина в град Стара Загора

Необходими документи

В ДГ № 23 „ Кипарис “ се записват целогодишно и при наличие на свободни места, чрез подадено от родителите, по електронен път заявление, на сайта на Община Стара Загора.

 

https://priem.starazagora.bg:5443/garden/info

 

От ДГ № 23 „ Кипарис “ , деца се отписват по желание на родителите, чрез подадено до директора на ДГ заявление за отписване на детето от регистъра на детското заведение.

Заявление за отписване - PDF